صـــُـبـــ بـــخـیـر های شبانه

با دکمه های لپ تاپم

به افق مینگرم !

اما این صـــــُـــــبــــــ ...

آه این صـــــُـــــبــــــ ...

رویای صـــــُـــــبــــــ بـــخـــــیــــــر گفتن

هایم رابه شب گره زده است ...!!
**
دوستان متنها،به قلم خودم هست..
شما هم صاحب اختیار..
پس اگه دوست داشتین کپی کنید،
و ذکر منبع اختیاری است..
**

آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

امروز اول برجام الحرام است

مقارن با دهم تلگرام الحرام..!


*دکتر مچکریم..

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۲۲
صـــــُـــــبــــــ بـــخـــــیــــــر